Hydroizolacja zielonych dachów za pomocą dwuskładnikowej membrany poliuretanowo-bitumicznej ISOFLEX-PU 560 BT

POWIĄZANE MATERIAŁY

ISOFLEX-PU 560 BT Dwuskładnikowa, poliuretanowo-bitumiczna, impregnująca płynna membrana

PRIMER-PU 100 Jednoskładnikowy podkład poliuretanowy

PRIMER-PU 140 Dwuskładnikowy podkład poliuretanowy do powierzchni o dużej wilgotności

DELTA-FLORAXX TOP Membrana drenażowa

DUROCRET-PLUS Zaprawa cementowo-naprawcza modyfikowana polimerami, wzmocniona włóknami

SCREED-100 Cementowy podkład podłogowy

FLEX PU-30 S/50 S Uszczelniacze poliuretanowe

 

I. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU – WYMAGANIA

Przy wyborze rozwiązania zielonych dachów, gdzie warstwa hydroizolacyjna znajduje się poniżej systemu drenażowego, niezwykle ważne jest zapewnienie odporności uszczelnienia na resztkową wilgotność, która jest uwięziona między systemem a warstwą hydroizolacyjną. Ponadto uszczelniacz powinien zapewnić doskonałą przyczepność do podłoża, elastyczność, niezawodność i trwałość.

 

II. ROZWIĄZANIE

Wymagania te są w pełni pokryte przez dwuskładnikową, poliuretanowo-bitumiczną, hydroizolacyjną płynną membranę ISOFLEX-PU 560 BT. Innowacyjna synteza poliuretanowo-bitumicznej, wodoodpornej membrany płynnej ISOFLEX-PU 560 BT zapewnia szczególne właściwości, dzięki czemu idealnie nadaje się do uszczelniania w licznych zastosowaniach.

Tworzy jednolitą membranę hydroizolacyjną, o wysokiej elastyczności i doskonałej odporności mechanicznej i chemicznej, bez połączeń. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do różnych powierzchni, takich jak beton, cement, powłoki bitumiczne, powierzchnie stalowe itp. Ponadto jest łatwa w użyciu, ze stosunkiem mieszania dwóch składników 1: 1 (objętościowo).

 

III. ROZWIĄZANIE

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche (zawartość wilgoci <4%) i wolne od luźnych cząstek, kurzu, tłuszczu itp.

Miejscowe uzupełnienia lub naprawy elementów dachu (beton, cement itp.) wykonuje się za pomocą modyfikowanej polimerem, wzmocnionej włóknami zaprawy cementowej typu PCC R3 DUROCRET-PLUS.

Wszelkie pęknięcia podłoża należy uszczelnić poliuretanowymi środkami uszczelniającymi FLEX PU-30 S lub FLEX PU-50 S.

 

Gruntowanie powierzchni podkładem poliuretanowym PRIMER-PU 100

Po wyschnięciu materiałów, które mogły być użyte do wygładzenia podłoża, jednoskładnikowy podkład poliuretanowy PRIMER-PU 100 nakłada się na czystą i suchą powierzchnię betonu (zawartość wilgoci <4%). Podkład nakłada się równomiernie na powierzchnię za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo.

Zużycie podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

W przypadku, gdy podłoże ma zawartość wilgoci >4%, zamiast podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100 nanosi się PRIMER-PU 140, który jest poliuretanowym dwuskładnikowym podkładem do powierzchni o dużej zawartości wilgoci.

Zużycie PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

Pęknięcia na podłożu (szerszym niż 1 mm) muszą być wstępnie miejscowo zagruntowane i uszczelnione poliuretanowymi uszczelniaczami FLEX PU-30 S lub FLEX PU-50 S. W przypadku pęknięć <1 mm, nie jest wymagane uszczelnienie.

 

Zastosowanie dwuskładnikowej, poliuretanowo-bitumicznej membrany ISOFLEX-PU 560 BT

Poliuretanowo-bitumiczna płynna membrana ISOFLEX-PU 560 BT jest dwuskładnikowym produktem. Składniki A (żywica poliuretanowa) i B (bitum) pakowane są w osobne pojemniki. Wymieszaj równe objętości dwóch składników w czystym pojemniku. Dwa składniki miesza się przez około 3 minuty mieszalnikiem wolnoobrotowym (300 rpm). Ważne jest dokładne wymieszanie mieszaniny na bokach i dnie pojemnika.

ISOFLEX-PU 560 BT nakłada się pędzlem, wałkiem lub kielnią 2-3 godziny po nałożeniu podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100, o ile powierzchnia jest nadal lekko lepka.

Zużycie: ok. 1.1-1.5 l/m², w zależności od podłoża.

 

Układanie geowłókniny

Na warstwie zgrzewalnej błon poliuretanowo-bitumicznych ISOFLEX-PU 560 BT – o ile jest całkowicie sucha -ułożona jest geowłóknina polipropylenowa ważąca 125g/m², z warstwami geowłókniny zachodzącymi na siebie o 10 cm. Ta warstwa jest używana w celu ochrony podłoża przed obrażeniami i lepszej wentylacji systemu.

 

Zastosowanie membrany drenażowej typu DELTA-FLORAXX TOP

Następnie umieszcza się/rozkłada wielowarstwową membranę odwadniającą DELTA-FLORAXX TOP z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) o grubości 0,6mm. Membrana składa się z ośmiokątnych wgłębień o wysokości 20mm i przyklejonej geowłókniny (filtra) wykonanej z polipropylenu, o wadze 100 g/m². Materiał posiada certyfikat CE zgodny z normą DIN EN 13252 (Test odniesienia TBU 1.1/13525/0580.0.1-2009) i jest zgodny z niemieckimi przepisami FLL dotyczącymi zielonych dachów.

Inne dane techniczne:

  • Wytrzymałość na ściskanie: 200 kN/m²
  • Szczelina powietrzna: 14 l/m²
  • Pojemność magazynowania wody: 7 l/m²
  • Odporność na temperaturę: od -30ºC do +80ºC

Warstwy membrany drenażowej można połączyć ze sobą za pomocą specjalnych łączników i nitów znajdujących się w opakowaniu.

W celu ochrony powyższego systemu zielonych dachów przed materiałami wchodzącymi podczas wypełniania gleby, umieszczone są specjalne paski z polietylenu o wysokiej gęstości, mechanicznie przymocowane do górnego końca membrany drenażowej. Glebę i sadzenie można umieścić zaraz po nałożeniu membrany hydroizolacyjnej z polietylenu wysokiej gęstości DELTA-FLORAXX TOP.

 

IV. UWAGI

  • Temperatura podczas nakładania i utwardzania materiałów powinna wynosić od +5ºC do +35ºC.
  • Zaprawę cementową DUROCRET-PLUS wzmocnioną włóknami polimerowymi, typu PCC R3 nakłada się warstwami do 2 cm w przypadku dużych powierzchni i w warstwach do 5 cm w przypadku napraw miejscowych.
  • Narzędzia należy czyścić specjalnym rozpuszczalnikiem do farb poliuretanowych SM-16, podczas gdy poliuretanowo-bitumiczna płynna membrana hydroizolacyjna ISOFLEX-PU 560 BT jest wciąż świeża.
  • Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego stosowania i środków ostrożności zapisanych na opakowaniu.
  • ISOFLEX-PU 560 BT (płynna membrana) może być nakładana, gdy temperatura otoczenia wynosi 5ºC i rośnie, a temperatura podłoża jest co najmniej 3 stopnie powyżej punktu rosy. Maksymalna temperatura stosowania wynosi około 35ºC. Niska temperatura opóźnia utwardzanie, a wysoka temperatura przyspiesza. Wysoka wilgotność może wpływać na końcowe wykończenie membrany.