Hydroizolacja z betonowych obiektów mostowych

POWIĄZANE MATERIAŁY

ISOFLEX-PU 500 Jednoskładnikowa, poliuretanowa, hydroizolacyjna, płynna membrana do dachów płaskich

PRIMER-PU 100 Jednoskładnikowy podkład poliuretanowy

PRIMER-PU 140 Dwuskładnikowy podkład poliuretanowy do powierzchni o dużej wilgotności

DUROCRET-PLUS Zaprawa cementowo-naprawcza modyfikowana polimerami, wzmocniona włóknami

FLEX PU-30 S/FLEX PU-2K Uszczelniacze poliuretanowe

ACCELERATOR 5000 Specjalny zestaw przyspieszający do ISOFLEX-PU 500

 

ZASTOSOWANIE

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche (zawartość wilgoci <4%) i wolne od luźnych cząstek, kurzu, tłuszczu itp.

Miejscowe uzupełnienia lub naprawy podłoża (beton, zaprawa cementowa itp.) wykonuje się za pomocą modyfikowanej polimerem, wzmocnionej włóknami zaprawy cementowej (typ PCC R3), DUROCRET-PLUS.

Wszelkie pęknięcia podłoża należy uszczelnić poliuretanowymi środkami uszczelniającymi FLEX PU-30 S lub FLEX PU-2K.

 

Gruntowanie powierzchni

Jednoskładnikowy podkład poliuretanowy PRIMER-PU 100 nakłada się na czystą, suchą powierzchnię betonu (zawartość wilgoci < 4%), o ile materiały, które mogły być użyte do wygładzenia podłoża, wyschły. Podkład nakłada się równomiernie na całej powierzchni za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo.

Zużycie podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

W przypadku, gdy podłoże ma zawartość wilgoci >4%, zamiast podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100 nanosi się PRIMER-PU 140, który jest poliuretanowym, dwuskładnikowym podkładem do powierzchni o dużej zawartości wilgoci.

Zużycie PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Zastosowanie poliuretanowej, płynnej membrany hydroizolacyjnej ISOFLEX-PU 500

Poliuretanowa, hydroizolacyjna płynna membrana ISOFLEX-PU 500 nakładana jest za pomocą wałka lub natrysku bezpowietrznego w trzech warstwach. Pierwsza warstwa nakładana jest 2 do 3 godzin po nałożeniu podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100, podczas gdy powierzchnia jest nadal nieco lepka. Druga warstwa jest nakładana poprzecznie na pierwszą warstwę w innym kolorze do celów kontrolnych, po 8 do 24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych. Po 8 do 24 godzinach nakłada się trzecią warstwę, gdy warstwa jest jeszcze świeża, nadawany jest piasek kwarcowy (0,4-0,8 mm) w celu uzyskania ostatecznej powierzchni antypoślizgowej.

ISOFLEX-PU 500 może być stosowana również z dodatkiem ACCELERATOR 5000. ACCELERATOR 5000 jest specjalnym zestawem przyspieszającym dla ISOFLEX-PU 500, który umożliwia jego zastosowanie w niskich temperaturach lub grubszych warstwach. Zwiększa również tiksotropię i wytrzymałość mechaniczną ISOFLEX-PU 500.

Całkowite zużycie poliuretanowej, płynnej membrany hydroizolacyjnej ISOFLEX-PU 500: 2.3-2.5 kg/m², w zależności od podłoża.

Po 7 dniach beton asfaltowy może być stosowany nad utwardzoną membraną ISOFLEX-PU 500.

Utwardzona, płynna membrana poliuretanowa ISOFLEX-PU 500 oferuje odpowiednie podłoże do przyczepności betonu asfaltowego. Należy unikać roztworów asfaltu z benzyną.

 

UWAGI

  • ISOFLEX-PU 500 (płynna membrana) może być nakładana, gdy temperatura otoczenia wynosi 5ºC i rośnie, a temperatura podłoża jest co najmniej 3 stopnie powyżej punktu rosy. Maksymalna temperatura stosowania wynosi około 35ºC. Niska temperatura opóźnia utwardzanie, a wysoka temperatura przyspiesza. Wysoka wilgotność może wpływać na końcowe wykończenie membrany.
  • Maksymalne zużycie ISOFLEX-PU 500 na warstwę nie powinno przekraczać 750 g/m². Z dodatkiem ACCELERATOR-5000 każda warstwa nie powinna przekraczać 1,25 kg/m².
  • Możliwe pełzanie betonu asfaltowego zwykle wynika z jakości i właściwości asfaltu (temperatura mięknienia) i nie jest zależne od przyczepności membrany poliuretanowej.
  • Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego stosowania i środków ostrożności zapisanych na opakowaniu.
  • Zapoznaj się z kartami technicznymi produktów do właściwego zastosowania.