Hydroizolacja wewnętrznych wilgotnych pomieszczeń za pomocą poliuretanowej płynnej membrany hydroizolacyjnej ISOFLEX-PU 550 i płytek

POWIĄZANE MATERIAŁY

ISOFLEX-PU 550 Dwuskładnikowa, poliuretanowa, bezrozpuszczalnikowa płynna membrana hydroizolacyjna

DUROFLOOR-PSF Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy podkład epoksydowy

WŁÓKNO POLIESTROWE 60 g/m² Poliesterowe włókno do wzmacniania warstw hydroizolacyjnych

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Uszczelniacze poliuretanowe

 

I. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU – WYMAGANIA

Wnętrza, które są pod wpływem stałej wilgoci, takie jak profesjonalne kuchnie, łazienki, wanny itp., muszą być szczelnie zamknięte, aby nie dochodziło do zawilgocenia sąsiednich pomieszczeń.

Takie uszczelnienie tworzy się zwykle pod płytkami, jako warstwa powlekająca powierzchnie wilgotnych pomieszczeń. Podstawowym wymogiem uszczelnienia jest odporność na wilgoć, trwałość, oraz niezawodność, ponieważ każda kolejna naprawa warstwy hydroizolacyjnej jest trudna i kosztowna.

 

II. ROZWIĄZANIE

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa płynna membrana poliuretanowa ISOFLEX-PU 550 to idealne rozwiązanie do hydroizolacji powierzchni w miejscach o trwałej wilgotności. Jest to dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa poliuretanowa membrana hydroizolacyjna zapewniająca całkowitą wodoszczelność. Jest idealna do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników i jest praktycznie bezwonna.

Tworzy pojedynczą membranę bez spoin o doskonałej odporności mechanicznej, chemicznej i termicznej oraz stałej elastyczności w temperaturze od -40ºC do +90ºC.

Jest certyfikowana znakiem CE jako betonowy produkt ochrony powierzchni zgodnie z EN 1504-2. Wykazuje doskonałe wiązanie z różnymi powierzchniami, takimi jak beton, cement, drewno itp. oraz ze starymi warstwami hydroizolacyjnymi. Dwuskładnikowa, poliuretanowa membrana hydroizolacyjna, ISOFLEX-PU 550, jest certyfikowana do stosowania jako uszczelniacz pod klejonymi płytkami ceramicznymi, zgodnie z normą EN 14891.

 

III. ZASTOSOWANIE

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche (zawartość wilgoci <4%) i wolne od luźnych cząstek, kurzu, tłuszczu itp.

W razie potrzeby podłoże wygładza się odpowiednimi materiałami, aby uzyskać gładką powierzchnię przed użyciem poliuretanowej hydroizolacyjnej płynnej membrany ISOFLEX-PU 550 i kafelkowaniem.

 

Gruntowanie powierzchni

Gdy tylko materiały, które zostały użyte do wygładzenia wyschną należy nanieść dwuskładnikowy bezrozpuszczalnikowy podkład epoksydowy DUROFLOOR-PSF na czystą i suchą powierzchnię betonu (zawartość wilgoci <4%). Podkład nakłada się równomiernie na powierzchnię za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo.

Zużycie podkładu epoksydowego DUROFLOOR-PSF: 200-300 g/m².

 

Zastosowanie dwuskładnikowej, poliuretanowej, bezrozpuszczalnikowej, hydroizolacyjnej płynnej membrany ISOFLEX-PU 550

Dwuskładnikowa, poliuretanowa, bezrozpuszczalnikowa, hydroizolacyjna płynna membrana ISOFLEX-PU 550 jest produktem dwuskładnikowym. Składniki A (żywica) i B (utwardzacz) są pakowane w pojemniki o ustalonym stosunku mieszania. Należy wymieszać dokładanie składnik A, a następnie dodać w całości składnik B. Oba składniki miesza się przez ok. 3 minuty przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego (300 obr/min). Ważne jest, aby roztwór dokładnie wymieszać na ścianach i dnie pojemnika, aby utwardzacz był równomiernie rozprowadzony.

 

Całkowita hydroizolacja powierzchni

ISOFLEX-PU 550 nakłada się pędzlem lub wałkiem w 2 warstwach. Pierwszą warstwę należy nałożyć, po aplikacji podkładu epoksydowego DUROFLOOR-PSF. Drugą warstwę należy nałożyć poprzecznie po 8-24 godzinach, w zależności od warunków panujących w przestrzeni wewnętrznej.

Zużycie: ok. 1.0-1.5 kg/m², w zależności od podłoża.

 

A) W przypadku pojedynczych pęknięć w podłożu:

Po nałożeniu podkładu epoksydowego DUROFLOOR-PSF, wzdłuż pęknięć nakłada się powłokę z poliuretanowej hydroizolacyjnej ciekłej membrany ISOFLEX-PU 550. Gdy membrana wciąż jest świeża należy osadzić taśmę z włókna poliestrowego o szerokości 10 cm (60 g/m²). ISOFLEX-PU 550 nakłada się całkowicie na pozostałą powierzchnię w jednej warstwie. Po 8-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych, należy nałożyć całkowicie drugą warstwę poliuretanowej hydroizolacyjnej płynnej membrany ISOFLEX-PU 550. Po 8-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych, nanosi się trzecią warstwę dla pełnego pokrycia w miejscach, w których zastosowano wzmocnienie.

Pęknięcia na podłożu (szersze niż 1 mm) muszą być wstępnie zagruntowane miejscowo i uszczelnione poliuretanowymi uszczelniaczami FLEX PU-30 S lub FLEX PU-50 S. W przypadku pęknięć <1 mm, nie jest wymagane uszczelnienie.

Całkowite zużycie poliuretanowej, membrany hydroizolacyjnej, ISOFLEX-PU 550: 1.0-1.5 kg/m², w zależności od podłoża.

 

B) W przypadku, gdy występują gęste, liczne pęknięcia w podłożu:

Po wyschnięciu podkładu epoksydowego DUROFLOOR-PSF, należy całkowicie wzmocnić płynną hydroizolacyjną membranę poliuretanową ISOFLEX-PU 550 paskami z włókna poliestrowego (60 g/m²), o szerokości 100 cm które, zakładają się na siebie na 5-10 cm. Pierwsza warstwa poliuretanowej hydroizolacyjnej płynnej membrany ISOFLEX-PU 550 jest nakładana w celu pokrycia zbrojenia (do szerokości 100 cm), a gdy jest jeszcze świeża, osadzany jest pasek włókna poliestrowego. Ta sama procedura jest stosowana na pozostałej powierzchni. Po nałożeniu tej warstwy, po 8-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych, na całej powierzchni nakłada się dwie dodatkowe warstwy poliuretanowej hydroizolacyjnej płynnej membrany ISOFLEX-PU 550, całkowicie pokrywając zbrojenie. Drugą warstwę można nakładać zaraz po wyschnięciu pierwszej, po 8-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych.

Całkowite zużycie poliuretanowej membrany hydroizolacyjnej ISOFLEX-PU 550: 2.0-2.25 kg/m², w zależności od podłoża.

Hydroizolacja rozciąga się na pionowe powierzchnie (parapet, zakończenie klatki schodowej itp.) na minimalną wysokość 15-20 cm, aby utworzyć wodoszczelny zbiornik.

Pęknięcia na podłożu (szersze niż 1 mm) muszą być wstępnie zagruntowane miescowo i uszczelnione poliuretanowymi uszczelniaczami FLEX PU-30 S lub FLEX PU-50 S. W przypadku pęknięć <1 mm, nie jest wymagane uszczelnienie.

 

Przygotowanie powierzchni do układania płytek

Po nałożeniu końcowej warstwy uniwersalnej dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej, poliuretanowej, hydroizolacyjnej płynnej membrany, ISOFLEX-PU 550 gdy jest świeża, nakładany jest piasek kwarcowy (wielkość ziaren 0.3-0.8 mm). Piasek kwarcowy powinien być całkowicie suchy. Po utwardzeniu ISOFLEX-PU 550 wszelkie luźne ziarna usuwa się za pomocą odkurzacza o wysokiej mocy ssania.

Zużycie piasku kwarcowego: ok. 2.5-3.0 kg/m².

 

Mocowanie – fugowanie płytek ceramicznych

Jak tylko ostatnia warstwa dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej, poliuretanowej, hydroizolacyjnej płynnej membrany, ISOFLEX-PU 550 wyschnie, a luźne ziarna piasku kwarcowego zostaną usunięte zaleca się do mocowania płytek klejów modyfikowanych polimerami, takich jak ISOMAT AK 22, ISOMAT AK 25, ISOMAT AK-ELASTIC, ISOMAT AK-MEGARAPID.

W przypadku przestrzeni takich jak łazienki, wanny itp. zalecane jest, aby płytki były mocowane zaprawą cementową, wzmocnioną polimerowymi komponentami (żywicami), MULTIFILL SMALTO 1-8 lub trzyczęściową, dekoracyjną, bezrozpuszczalnikową zaprawą epoksydową MULTIFILL EPOXY GLITTER.

W obszarach o szczególnych wymaganiach, np. profesjonalne kuchnie, zaleca się fugowanie płytek za pomocą dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej fugi epoksydowej, MULTIFILL-EPOXY THIXO.

 

IV. UWAGI

  • Temperatura podczas nakładania i utwardzania materiałów powinna wynosić pomiędzy +5ºC a +35ºC.
  • Maksymalne zużycie poliuretanowej hydroizolacyjnej płynnej membrany ISOFLEX-PU 550 w hydroizolacji płaskich dachów, nie może przekraczać 750 g/m² na warstwę.
  • Głębokie pęknięcia podłoża należy uszczelnić poliuretanowym uszczelniaczem FLEX PU-30 S lub FLEX PU-50 S.
  • Narzędzia czyścić specjalnym rozpuszczalnikiem poliuretanowym SM-16, gdy dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, poliuretanowa membrana hydroizolacyjna ISOFLEX-PU 550 jest wciąż świeża.