Hydroizolacja piwnic za pomocą płynnej membrany poliuretanowo – bitumicznej

POWIĄZANE MATERIAŁY

ISOFLEX-PU 560 BT Dwuskładnikowa, poliuretanowo-bitumiczna, impregnująca płynna membrana

PRIMER-PU 100 Jednoskładnikowy podkład poliuretanowy

PRIMER-PU 140 Dwuskładnikowy podkład poliuretanowy do powierzchni o dużej wilgotności

DUROCRET-PLUS Zaprawa cementowo-naprawcza modyfikowana polimerami, wzmocniona włóknami

PLASTIPROOF Plastyfikator typu A – Betonowa domieszka hydroizolacyjna

FLEX PU-30 S Uszczelniacz poliuretanowy

FLEX PU-50 S Uszczelniacz poliuretanowy

 

I. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU – WYMAGANIA

Dwuskładnikowa, poliuretanowo-bitumiczna, hydroizolacyjna płynna membrana. W celu zastosowania podpiwniczenia budynków wymaga skutecznego uszczelnienia przed wilgocią i wodą. Jeżeli problemem, który ma być rozwiązany, jest zwykła wilgoć lub woda bez ciśnienia hydrostatycznego (np. przenikanie wody deszczowej), wówczas nakładana warstwa uszczelniająca musi:

  • Zajmować się odpowiednio problemem wilgoci lub wody.
  • Wykazywać doskonałą przyczepność do podłoża.
  • Dać wytrzymałość, szczególnie ze względu na trudny dostęp i ciągły kontakt z podłożem.

 

II. ROZWIĄZANIE

Zaleca się, aby membrana hydroizolacyjna była nakładana na zewnętrzną stronę obudowy piwnicy, tzn. stronę wnikania wody, aby warstwa ochronno-uszczelniająca została utworzona nawet zanim woda wejdzie w kontakt z elementami konstrukcji.

Wymagania te są w pełni pokryte przez dwuskładnikową, poliuretanowo-bitumiczną, hydroizolacyjną płynną membranę ISOFLEX-PU 560 BT. Innowacyjna synteza poliuretanowo-bitumicznej, wodoodpornej membrany płynnej ISOFLEX-PU 560 BT zapewnia szczególne właściwości, dzięki czemu idealnie nadaje się do uszczelniania w licznych zastosowaniach.

Tworzy jednolitą membranę hydroizolacyjną, o wysokiej elastyczności i doskonałej odporności mechanicznej i chemicznej, bez połączeń. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do różnych powierzchni, takich jak beton, cement, powłoki bitumiczne, powierzchnie stalowe itp. Ponadto jest łatwa w użyciu, ze stosunkiem mieszania dwóch składników 1 : 1 (objętościowo).

Jeśli jest to nowa konstrukcja, podczas betonowania elementów konstrukcyjnych piwnicy, zaleca się dodanie plastyfikatora – betonowej domieszki hydroizolacyjnej PLASTIPROOF, w stosunku 0,2-0,5% masy cementu.

 

III. ZASTOSOWANIE

Przygotowanie podłoża

Ogólnie rzecz biorąc, podłoże musi być suche i wolne od luźnych cząstek, kurzu, tłuszczu itp.

Wszelkie wnęki w podłożu należy oczyścić z luźnych materiałów. Początkowe belki i drewniane formy należy przyciąć na głębokość ok. 3 cm. Istniejące złącza konstrukcyjne są otwierane podłużnie w kształcie litery V na głębokość około 3 cm.

Powierzchnię powyższych obszarów dobrze tłumi się i wypełnia gotową do użycia, modyfikowaną polimerami zaprawą cementową typu PCC R3, DUROCRET-PLUS. (Orientacyjne zużycie modyfikowanej polimerem zaprawy cementowej typu PCC R3, DUROCRET-PLUS, dla wspólnej powierzchni ściany betonowej: 25 kg do wypełnienia 30-40 m² powierzchni).

Intensywne pęknięcia podłoża należy uszczelnić poliuretanowymi uszczelniaczami FLEX PU-30 S lub FLEX PU-50 S..

 

Gruntowanie powierzchni podkładem poliuretanowym PRIMER-PU 100

Po wyschnięciu materiałów, które mogły być użyte do wygładzenia podłoża, jednoskładnikowy podkład poliuretanowy PRIMER-PU 100 nakłada się na czystą i suchą powierzchnię betonu (zawartość wilgoci <4%). Podkład nakłada się równomiernie na powierzchnię za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo.

Zużycie podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

W przypadku, gdy podłoże ma zawartość wilgoci >4%, zamiast podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100 nanosi się PRIMER-PU 140, który jest poliuretanowym dwuskładnikowym podkładem do powierzchni o dużej zawartości wilgoci.

Zużycie PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Zastosowanie dwuskładnikowej membrany poliuretanowo-bitumicznej ISOFLEX-PU 560 BT

Poliuretanowo-bitumiczna płynna membrana ISOFLEX-PU 560 BT jest dwuskładnikowym produktem. Składniki A (żywica poliuretanowa) i B (bitum) pakowane są w osobne pojemniki. Wymieszaj równe objętości dwóch składników w czystym pojemniku. Dwa składniki miesza się przez około 3 minuty mieszalnikiem wolnoobrotowym (300 rpm). Ważne jest dokładne wymieszanie mieszaniny na bokach i dnie pojemnika.

ISOFLEX-PU 560 BT nakłada się pędzlem, wałkiem lub kielnią 2-3 godziny po nałożeniu podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100, o ile powierzchnia jest nadal lekko lepka.

Zużycie: ok. 1.2-1.5 l/m², w zależności od podłoża.

 

IV. UWAGI

  • Temperatura podczas nakładania i utwardzania materiałów powinna wynosić od +5ºC do +35ºC.
  • Narzędzia należy czyścić specjalnym rozpuszczalnikiem do farb poliuretanowych SM-16, podczas gdy poliuretanowo-bitumiczna płynna membrana hydroizolacyjna ISOFLEX-PU 560 BT jest wciąż świeża.
  • Opakowania, które zostały otwarte, nie mogą być ponownie użyte.
  • Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego stosowania i środków ostrożności zapisanych na opakowaniu.
  • ISOFLEX-PU 560 BT (płynna membrana) może być nakładana, gdy temperatura otoczenia wynosi 5ºC i rośnie, a temperatura podłoża jest co najmniej 3 stopnie powyżej punktu rosy. Maksymalna temperatura stosowania wynosi około 35ºC. Niska temperatura opóźnia utwardzanie, a wysoka temperatura przyspiesza. Wysoka wilgotność może wpływać na końcowe wykończenie membrany.