Hydroizolacja otwartych parkingów za pomocą płynnej membrany poliuretanowej ISOFLEX-PU 500 i TOPCOAT-PU 720, jako końcowego poliuretanowego alifatycznego lakieru nawierzchniowego, odpornego na poślizg

 

POWIĄZANE MATERIAŁY

ISOFLEX-PU 500 Jednoskładnikowa, poliuretanowa, wodoszczelna membrana do dachów

TOPCOAT-PU 720 Jednoskładnikowy, alifatyczny, elastyczny poliuretanowy lakier nawierzchniowy

PRIMER-PU 100 Jednoskładnikowy podkład poliuretanowy

PRIMER-PU 140 Dwuskładnikowy podkład poliuretanowy do powierzchni o dużej wilgotności

DUROCRET-PLUS Zaprawa cementowo-naprawcza modyfikowana polimerami, wzmocniona włóknami

WŁÓKNO POLIESTROWE 60 g/m² Poliesterowe włókno do wzmacniania warstw hydroizolacyjnych

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Uszczelniacze poliuretanowe

ACCELERATOR 5000 Specjalny akcelerator do ISOFLEX-PU 500

 

I. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU – WYMAGANIA

Hydroizolacja odsłoniętych płyt betonowych, które będą wykorzystywane jako otwarte parkingi o małym natężeniu ruchu, oprócz zapewnienia pełnej szczelności powinna wykazywać szczególną odporność na warunki atmosferyczne, a także być niezawodna, trwała, elastyczna oraz charakteryzować się dobrą przyczepnością do podłoża. Ostateczna odsłonięta powierzchnia powinna być odporna na obciążenia mechaniczne i ścieranie oraz zapewniać długotrwałą odporność na promieniowanie UV.

 

II. ROZWIĄZANIE

Wymogi te są w pełni objęte systemem płynnych produktów poliuretanowych ISOFLEX-PU 500 i TOPCOAT-PU 720. ISOFLEX-PU 500 jest jednoskładnikową, poliuretanową, hydroizolacyjną membraną płynną do dachów, która stanowi podstawową warstwę systemu, natomiast TOPCOAT-PU 720 jest jednoskładnikową, alifatyczną, elastyczną poliuretanową powłoką nawierzchniową, która stanowi ostateczną odsłoniętą powierzchnię.

Ten dwuproduktowy system ma doskonałą przyczepność do podłoża, wysoką elastyczność, dużą odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Zapewnia także wysoką odporność na działanie wody stojącej, dzięki czemu może być stosowany na powierzchniach, gdzie nie występują odpowiednie spadki.

Tworzy ciągłą, elastyczną membranę o doskonałej wytrzymałości mechanicznej, bez spoin i szwów. Służy do całkowitej impregnacji powierzchni betonowych, które będą wykorzystywane jako otwarte parkingi.

 

III. ZASTOSOWANIE

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche (wilgotność <4%), stabilne i wolne od luźnych cząstek, kurzu, tłuszczu itp.

Miejscowe uzupełnienia lub naprawy elementów betonowych wykonuje się za pomocą modyfikowanej polimerem, wzmocnionej włóknami zaprawy cementowej DUROCRET-PLUS typu PCC R3.

 

Gruntowanie powierzchni

Gdy tylko materiały, które zostały użyte do wyrównywania wyschły, czystą, suchą powierzchnię betonu (zawartość wilgoci <4%) należy pokryć jednoskładnikowym podkładem poliuretanowym PRIMER-PU 100. Podkład jest równomiernie nakładany po powierzchni za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo.

Zużycie podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

W przypadku, gdy podłoże ma zawartość wilgoci >4%, zamiast podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100 nanosi się PRIMER-PU 140, który jest poliuretanowym dwuskładnikowym podkładem do powierzchni o dużej zawartości wilgoci.

Zużycie PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

Pęknięcia na podłożu (szersze niż 1 mm) muszą być wstępnie zagruntowane miescowo i uszczelnione poliuretanowymi masami uszczelniającymi FLEX PU-30 S lub FLEX PU-50 S. W przypadku pęknięć <1 mm, nie jest wymagane uszczelnienie.

 

Zastosowanie ciekłej membrany poliuretanowej ISOFLEX-PU 500

Płynna membrana poliuretanowa ISOFLEX-PU 500 nakładana jest za pomocą wałka w trzech warstwach. Ze względu na intensywne naprężenia ścinające wywołane przez samochody poruszające się po powierzchni parkingów, wymagane jest całkowite wzmocnienie płynnej membrany membrany poliuretanowej ISOFLEX-PU 500 poprzez paski poliestrowe 60 g/m², o szerokości 100 cm, który nakładają się na siebie na 5-10 cm. Aby włókno poliestrowe została prawidłowo osadzona w masie ISOFLEX-PU 500, należy przestrzegać następującej procedury.

Podczas nakładania pierwszej warstwy ciekłej membrany poliuretanowej ISOFLEX-PU 500, 2-3 godziny po nałożeniu podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100 i gdy powierzchnia jest nadal trochę lepka, ISOFLEX-PU 500 należy nałożyć częściowo na szerokość około 100 cm (tak szerokie jak zbrojenie). Gdy materiał jest jeszcze świeży, poliestrowy pasek z włókniny jest pozycjonowany i osadzany. Tę samą procedurę stosuje się na całej powierzchni.

Następnie nakłada się dwie kolejne warstwy ciekłej membrany poliuretanowej dachowej, ISOFLEX-PU 500, całkowicie pokrywając zbrojenie.

ISOFLEX-PU 500 może być stosowany również z dodatkiem ACCELERATOR 5000. ACCELERATOR 5000 to specjalny przyspieszacz dla ISOFLEX-PU 500, który umożliwia jego zastosowanie w niskich temperaturach lub w grubszych warstwach. Zwiększa również tiksotropię i wytrzymałość mechaniczną ISOFLEX-PU 500.

Całkowite zużycie poliuretanowej membrany hydroizolacyjnej dachowej ISOFLEX-PU 500: 2.00-2.25 kg/m², w zależności od podłoża.

Hydroizolację należy rozciągnąć na pionowe powierzchnie do wysokości co najmniej 15-20 cm, aby utworzyć wodoszczelny zbiornik.

 

Formowanie powierzchni antypoślizgowej

Aby uzyskać wymagane właściwości antypoślizgowe na końcowej powierzchni, należy postępować zgodnie z następującą procedurą: Gdy ostatnia całkowicie nałożona warstwa poliuretanowej membrany hydroizolacyjnej ISOFLEX-PU 500 jest jeszcze świeża, należy rozprowadzić piasek kwarcowy (Ø 0,3-0,8 mm). Piasek kwarcowy powinien być całkowicie suchy. Jak tylko poliuretanowa hydroizolacja płynna membrana dachowa ISOFLEX-PU 500 stwardnieje, wszelkie luźne ziarna muszą być usunięte za pomocą odkurzacza przemysłowego.

Zużycie piasku kwarcowego: ok. 2.5-3 kg/m².

 

Zastosowanie TOPCOAT-PU 720

Jak tylko ostatnia warstwa poliuretanowej hydroizolacyjnej płynnej membrany dachowej ISOFLEX-PU 500 wyschnie i wszelkie luźne ziarna piasku kwarcowego zostaną usunięte, całą powierzchnię należy pokryć jednoskładnikową, poliuretanową, alifatyczną, elastyczną powłoką nawierzchniową TOPCOAT-PU 720. Alifatyczna, elastyczna farba poliuretanowa TOPCOAT-PU 720 nakładana jest wałkiem w dwóch warstwach. Drugą warstwę należy nałożyć poprzecznie do pierwszej, po 4-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych.

Zużycie alifatycznej, elastycznej farby poliuretanowej TOPCOAT-PU 720: 0.40-0.45 kg/m², w zależności od podłoża.

 

IV. UWAGI

  • Temperatura podczas nakładania i utwardzania materiałów powinna wynosić od +5ºC do +35ºC.
  • Maksymalne zużycie ISOFLEX-PU 500 na warstwę nie powinno przekraczać 750 g/m². Z dodatkiem ACCELERATOR 5000 każda warstwa nie powinna przekraczać 1.25 kg/m².
  • Należy unikać nadmiernego mieszania poliuretanowej hydroizolacyjnej płynnej membrany do dachów płaskich, ISOFLEX-PU 500 i alifatycznej poliuretanowej powłoki nawierzchniowej TOPCOAT-PU 720, aby uniknąć uwięzienia powietrza.
  • Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego stosowania i środków ostrożności zamieszczonymi na opakowaniu.
  • ISOFLEX-PU 500 może być nakładany, gdy temperatura otoczenia wynosi 5ºC i więcej, a temperatura podłoża jest co najmniej 3 stopnie powyżej punktu rosy. Niska temperatura opóźnia utwardzanie, a wysoka temperatura przyspiesza utwardzanie. Wysokie wartości wilgotności mogą wpływać na końcowe wykończenie membrany.