Hydroizolacja i ochrona trybun za pomocą płynnej membrany poliuretanowej i ochronnej powłoki alifatycznej

RELATED MATERIALS

ISOFLEX-PU 500 Jednoskładnikowa, poliuretanowa, wodoszczelna membrana do dachów

ACCELERATOR 5000 Specjalny akcelerator do ISOFLEX-PU 500

TOPCOAT-PU 720 Jednoskładnikowy, alifatyczny, elastyczny, poliuretanowy lakier nawierzchniowy

PRIMER-PU 100 Jednoskładnikowy podkład poliuretanowy

PRIMER-PU 140 Dwuskładnikowy podkład poliuretanowy do powierzchni o dużej wilgotności

EPOXYPRIMER-500 Dwuskładnikowy, epoksydowy podkład na bazie wody

DUROCRET-PLUS Zaprawa cementowo-naprawcza modyfikowana polimerami, wzmocniona włóknami

WŁÓKNO POLIESTROWE 60 g/m² Poliesterowe włókno do wzmacniania warstw hydroizolacyjnych

FLEX PU-30 S/FLEX PU-50 S Uszczelniacze poliuretanowe
 

Ι. CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU – WYMAGANIA

Hydroizolacja trybun, zarówno wykonywanych w fazie budowy, jak i później, oprócz zapewnienia im pełnej wodoszczelności, powinna charakteryzować się specjalną odpornością na warunki atmosferyczne, niezawodnością i trwałością, elastycznością i dobrą przyczepnością do podłoża.

Trybuny są wykorzystywane przez pieszych, posiadają długotrwałą wytrzymałość na poślizg i stabilność koloru (szczególnie w ciemnych odcieniach), odporność na obciążenia mechaniczne i tarcie, a także odporność na promieniowanie ultrafioletowe.

 

ΙI. ROZWIĄZANIE

Wymagania te są w pełni pokryte przez poliuretanowy płynny system membranowy ISOFLEX-PU 500 i TOPCOAT-PU 720. ISOFLEX-PU 500 jest jednoskładnikową, poliuretanową, hydroizolacyjną płynną membraną, która stanowi podstawową warstwę systemu, natomiast TOPCOAT-PU 720 jest jednoskładnikową, alifatyczną, elastyczną farbą poliuretanową i jest końcową odkrytą powierzchnią systemu.

Ten dwumateriałowy system wykazuje doskonałą przyczepność do podłoża, wysoką elastyczność, wysoką odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Tworzy ciągłą, elastyczną membranę o doskonałej wytrzymałości mechanicznej, bez spoin i szwów i jest stosowany do uniwersalnego uszczelniania i ochrony powierzchni.

 

ΙII. ZASTOSOWANIE

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche (wilgotność <4%), stabilne i wolne od luźnych cząstek, kurzu, tłuszczu itp.

Miejscowe uzupełnienia lub naprawy elementów betonowych wykonuje się za pomocą modyfikowanej polimerem, wzmocnionej włóknami zaprawy cementowej DUROCRET-PLUS typu PCC R3.

 

Gruntowanie powierzchni

Gdy tylko materiały, które zostały użyte do wyrównywania wyschły, czystą, suchą powierzchnię betonu (zawartość wilgoci <4%) należy pokryć jednoskładnikowym podkładem poliuretanowym PRIMER-PU 100. Podkład jest równomiernie nakładany po powierzchni za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo.

Zużycie podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100: 200-300 g/m².

W przypadku, gdy podłoże ma zawartość wilgoci >4%, zamiast podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100 nanosi się PRIMER-PU 140, który jest poliuretanowym dwuskładnikowym podkładem do powierzchni o dużej zawartości wilgoci.

Zużycie PRIMER-PU 140: 200-250 g/m².

 

Zastosowanie poliuretanowej, hydroizolacyjnej płynnej membrany ISOFLEX-PU 500

 

Całkowita hydroizolacja powierzchni

Przed nałożeniem zaleca się lekkie mieszanie ISOFLEX-PU 500, aż stanie się jednorodna. Należy unikać intensywnego mieszania, aby zapobiec uwięzieniu powietrza w materiale.

Zaleca się wzmocnienie ISOFLEX-PU 500 włókniną poliestrową wzdłuż krawędzi na styku poziomej powierzchni z elementami pionowymi (parapet, zakończenie klatki schodowej, siedzenia itp.).

Po nałożeniu podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100 (około 2-3 godzin), wzdłuż pęknięć nakłada się warstwę poliuretanowej, hydroizolacyjnej, ciekłej membrany ISOFLEX-PU 500 i kiedy wciąż jest świeża, nakładany jest pasek z włókna poliestrowego (60 g/m²) o szerokości 10 cm. ISOFLEX-PU 500 nakłada się całkowicie na pozostałą powierzchnię w pojedynczej warstwie. Po 8-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych, nakłada się całkowitą drugą warstwę poliuretanowej, hydroizolacyjnej, płynnej membrany ISOFLEX-PU 500. Po 8-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych, nanosi się trzecią warstwę w miejscach, w których zastosowano wzmocnienie dla pełnego pokrycia.

Zużycie: ok. 1.0-1.5 kg/m², w zależności od podłoża.

Zużycie z włókniną poliestrową: ok. 2.0-2.25 kg/m², w zależności od podłoża.

ISOFLEX-PU 500 można stosować również z dodatkiem ACCELERATOR 5000. ACCELERATOR 5000 to specjalny zestaw przyspieszający ISOFLEX-PU 500, który umożliwia jego stosowanie w niskich temperaturach lub grubszych warstwach. Zwiększa również tiksotropię i wytrzymałość mechaniczną ISOFLEX-PU 500.

 

A) W przypadku występowania indywidualnych pęknięć w podłożu:

Zastosowanie ISOFLEX-PU 500

Po nałożeniu podkładu poliuretanowego PRIMER-PU 100 (około 2-3 godzin), wzdłuż pęknięć nakłada się warstwę poliuretanowej, hydroizolacyjnej, ciekłej membrany ISOFLEX-PU 500 i kiedy wciąż jest świeża, nakładany jest pasek z włókna poliestrowego (60 g/m²) o szerokości 10 cm. ISOFLEX-PU 500 nakłada się całkowicie na pozostałą powierzchnię w pojedynczej warstwie. Po 8-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych, nakłada się całkowitą drugą warstwę poliuretanowej, hydroizolacyjnej, płynnej membrany ISOFLEX-PU 500. Po 8-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych, nanosi się trzecią warstwę w miejscach, w których zastosowano wzmocnienie dla pełnego pokrycia.

Pęknięcia na podłożu (szerszym niż 1 mm) muszą być wstępnie zagruntowane miejscowo i uszczelnione poliuretanowymi uszczelniaczami FLEX PU-30 S lub FLEX PU-50 S. W przypadku pęknięć <1 mm, nie jest wymagane uszczelnienie.

Zaleca się wzmocnienie ISOFLEX-PU 500 włóknem poliestrowym wzdłuż krawędzi na styku poziomej powierzchni z elementami pionowymi (parapet, zakończenie klatki schodowej itp.).

ISOFLEX-PU 500 może być stosowany również z dodatkiem ACCELERATOR 5000. ACCELERATOR 5000 jest specjalnym zestawem przyspieszającym dla ISOFLEX-PU 500, który umożliwia jego zastosowanie w niskich temperaturach lub grubszych warstwach. Zwiększa również tiksotropię i wytrzymałość mechaniczną ISOFLEX-PU 500.

Całkowite zużycie poliuretanowej, płynnej membrany hydroizolacyjnej ISOFLEX-PU 500: 1.0-1.5 kg/m², w zależności od podłoża.

 

B) W przypadku występowania gęstych, wielokrotnych pęknięć w podłożu:

Zastosowanie ISOFLEX-PU 500

Po wyschnięciu poliuretanowego podkładu PRIMER-PU 100 (ok. 2-3 godzin), płynna membrana poliuretanowa ISOFLEX-PU 500 jest całkowicie wzmocniona pasami o szerokości 100 cm z poliestrowego włókna (60 kg/m²), które zachodzą na siebie o 10 cm. Pierwsza warstwa poliuretanowej, hydroizolacyjnej, płynnej membrany ISOFLEX-PU 500 jest nakładana w celu pokrycia zbrojenia (do szerokości 100 cm), a gdy jest jeszcze świeża, jest nakładany pasek poliestrowego włókna. Ta sama procedura nakładania jest stosowana na pozostałej powierzchni. Po nałożeniu tej warstwy, po 8-24 godzinach w zależności od warunków pogodowych, na całej powierzchni dachu nakłada się dwie dodatkowe warstwy z poliuretanowej, hydroizolacyjnej, płynnej membrany ISOFLEX-PU 500, całkowicie pokrywając zbrojenie. Drugą warstwę można nakładać zaraz po wyschnięciu pierwszej, po 8-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych.

ISOFLEX-PU 500 można stosować również z dodatkiem ACCELERATOR-5000. ACCELERATOR-5000 to specjalny zestaw przyspieszający do ISOFLEX-PU 500, który umożliwia jego stosowanie w niskich temperaturach lub grubszych warstwach. Zwiększa również tiksotropię i wytrzymałość mechaniczną ISOFLEX-PU 500.

Całkowite zużycie poliuretanowej, płynnej membrany hydroizolacyjnej ISOFLEX-PU 500: 2.0-2.5 kg/m², w zależności od podłoża.

Pęknięcia na podłożu (szerszym niż 1 mm) muszą być wstępnie zagruntowane miejscowo i uszczelnione poliuretanowymi uszczelniaczami FLEX PU-30 S lub FLEX PU-50 S. W przypadku pęknięć <1 mm, nie jest wymagane uszczelnienie.

Zaleca się wzmocnienie ISOFLEX-PU 500 włóknem poliestrowym wzdłuż krawędzi na styku poziomej powierzchni z elementami pionowymi (parapet, zakończenie klatki schodowej itp.)

 

Zastosowanie alifatycznej, elastycznej, poliuretanowej powłoki nawierzchniowej TOPCOAT-PU 720

 

A) Formowanie gładkiej, końcowej powierzchni na pionowych powierzchniach

Zastosowanie jednoskładnikowej, alifatycznej, elastycznej, poliuretanowej powłoki nawierzchniowej TOPCOAT-PU 720

Jak tylko ostatnia warstwa poliuretanowej, płynnej membrany hydroizolacyjnej ISOFLEX-PU 500 wyschnie, to nakłada się wałkiem alifatyczny, poliuretanowy, wierzchni lakier TOPCOAT-PU 720 w dwóch warstwach. Druga warstwa nakładana jest poprzecznie w stosunku do pierwszej, po 4-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych.

Zużycie alifatycznego, poliuretanowego, wierzchniego lakieru TOPCOAT-PU 720: 0.25-0.30 kg/m², w zależności od podłoża.

 

B) Formowanie końcowej powierzchni antypoślizgowej na poziomych powierzchniach

Aby uzyskać wymaganą antypoślizgowość na końcowej powierzchni, należy postępować zgodnie z następującą procedurą: Na ostatniej całkowitej warstwie poliuretanowej, hydroizolacyjnej membrany do dachów nadającej się do malowania ISOFLEX-PU 500 i gdy jest wciąż świeża, nadawany jest piasek kwarcowy (0.3-0.8 mm). Piasek kwarcowy powinien być całkowicie suchy. Jak tylko poliuretanowa hydroizolacyjna płynna membrana do dachów ISOFLEX-PU 500 stwardnieje, wszelkie luźne ziarna są usuwane za pomocą odkurzacza o wysokiej mocy ssania.

Zużycie piasku kwarcowego: ok. 1.5-2.0 kg/m².

Zastosowanie jednoskładnikowej, alifatycznej, elastycznej, poliuretanowej powłoki nawierzchniowej TOPCOAT-PU 720

Jak tylko ostatnia warstwa poliuretanowej, hydroizolacyjnej płynnej membrany do dachów ISOFLEX-PU 500 wyschnie i jakiekolwiek luźne ziarna piasku kwarcowego zostaną usunięte, całą powierzchnię pokrywamy jednoskładnikową, poliuretanową, alifatyczną, elastyczną powłoką nawierzchniową TOPCOAT-PU 720. Alifatyczna, elastyczna poliuretanowa powłoka nawierzchniowa TOPCOAT-PU 720 nakładana jest wałkiem w dwóch warstwach. Druga warstwa nakładana jest poprzecznie do pierwszej, po 4-24 godzinach, w zależności od warunków pogodowych.

Zużycie alifatycznej, elastycznej, poliuretanowej powłoki nawierzchniowej TOPCOAT-PU 720: 0.40-0.45 kg/m², w zależności od podłoża.

TOPCOAT-PU 720 jest dostępny w kolorach białym, szarym i innych kolorach na zamówienie.

 

IV. UWAGI

  • ISOFLEX-PU 500 (płynna membrana) może być nakładana, gdy temperatura otoczenia wynosi 5ºC i rośnie, a temperatura podłoża jest co najmniej 3 stopnie powyżej punktu rosy. Maksymalna temperatura stosowania wynosi około 35ºC. Niska temperatura opóźnia utwardzanie, a wysoka temperatura przyspiesza. Wysoka wilgotność może wpływać na końcowe wykończenie membrany.
  • ISOFLEX-PU 500 musi być chroniony przed deszczem co najmniej 5-6 godzin po nałożeniu w temperaturze 20ºC i wilgotności 60%, 8-10 godzin w temperaturze 10ºC i 60% wilgotności oraz 18-24 godzin w temperaturze 5ºC i 50%.
  • Maksymalne zużycie ISOFLEX-PU 500 na warstwę nie powinno przekraczać 750 g/m². Z dodatkiem ACCELERATOR 5000 każda warstwa nie powinna przekraczać 1.25 kg/m².
  • Należy unikać nadmiernego mieszania poliuretanowej, hydroizolacyjnej, płynnej membrany ISOFLEX-PU 500 i alifatycznej poliuretanowej powłoki nawierzchniowej TOPCOAT-PU 720, aby zapobiec pęcherzykom.
  • ISOFLEX-PU 500 i TOPCOAT-PU 720 można nanosić metodą natrysku bezpowietrznego podobnego do GRACO MARK V, GRACO MARK X, WAGNER SUPERFINISH SF 7000 itp.
  • FLEX PU-50 S jest odpowiedni do szerokości fugi do 2.5-3 cm. FLEX PU-30 S jest odpowiedni do szerokości fugi do 5 cm. FLEX-PU 2K jest odpowiedni do szerokości fugi do 10 cm.
  • Podczas montażu siedzeń należy uszczelnić otwory za pomocą FLEX PU-50 S i gdy jest jeszcze świeża, wkręcić wkręty lub śruby.
  • Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego stosowania i środków ostrożności zapisanych na opakowaniu.