Uszczelniacze poliuretanowe

FLEX PU-30 S
Poliuretanowy uszczelniacz z rozpuszczalnikami do łączenia konstrukcji

FLEX PU-50 S
Poliuretanowy klej uszczelniający

FLEX PU-2K
Dwuskładnikowy, poliuretanowy środek uszczelniający do spoin