Poliuretanowe i epoksydowe podkłady gruntujące

PRIMER-PU 100
Poliuretanowy podkład gruntujący

PRIMER-PU 150
Poliuretanowy podkład gruntujący

PRIMER-S 165
Poliuretanowy podkład gruntujący

EPOXYPRIMER 500
Epoksydowy podkład gruntujący

PRIMER-PU 140
Poliuretanowy podkład gruntujący