Certyfikaty

Oferta produktów ISOMAT PU SYSTEMS została potwierdzona znakiem CE:

Zgodnie z EN 1504-2 – Powłoki do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych:

Zgodnie z EN 13813 – Jastrychy syntetyczne:

Zgodnie z ETAG-005 część 1 i 6 – Płynne zestawy do impregnacji dachów na bazie poliuretanu: